Durga Sahasranama Stotram in Tamil

Durga Sahasranama Stotram in Tamil PDF: If you are looking for a Durga Sahasranama Stotram in Tamil PDF then you are in the right place to be.

We have provided the PDF in HD format for download at the bottom of This page.

Durga Sahasranama Stotram in Tamil PDF: Image Preview

Durga Sahasranama Stotram in Tamil

Durga Sahasranama Stotram in Tamil – ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்

|| ஶ்ரீ து³ர்கா³யை நம꞉ ||

|| அத² ஶ்ரீ து³ர்கா³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ||

நாரத³ உவாச 

குமார கு³ணக³ம்பீ⁴ர தே³வஸேனாபதே ப்ரபோ⁴ |
ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரத³ம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் || 1 ||

கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ ப⁴க்திவர்த⁴கமஞ்ஜஸா |
மங்க³லம்ʼ க்³ரஹபீடா³தி³ஶாந்தித³ம்ʼ வக்துமர்ஹஸி || 2 ||

ஸ்கந்த³ உவாச 

ஶ்ருʼணு நாரத³ தே³வர்ஷே லோகானுக்³ரஹகாம்யயா |
யத்ப்ருʼச்ச²ஸி பரம்ʼ புண்யம்ʼ தத்தே வக்ஷ்யாமி கௌதுகாத் || 3 ||

மாதா மே லோகஜனனீ ஹிமவன்னக³ஸத்தமாத் |
மேனாயாம்ʼ ப்³ரஹ்மவாதி³ன்யாம்ʼ ப்ராது³ர்பூ⁴தா ஹரப்ரியா || 4 ||

மஹதா தபஸா(ஆ)ராத்⁴ய ஶங்கரம்ʼ லோகஶங்கரம் |
ஸ்வமேவ வல்லப⁴ம்ʼ பே⁴ஜே கலேவ ஹி கலாநிதி⁴ம் || 5 ||

நகா³நாமதி⁴ராஜஸ்து ஹிமவான் விரஹாதுர꞉ |
ஸ்வஸுதாயா꞉ பரிக்ஷீணே வஸிஷ்டே²ன ப்ரபோ³தி⁴த꞉ || 6 ||

த்ரிலோகஜனனீ ஸேயம்ʼ ப்ரஸன்னா த்வயி புண்யத꞉ |
ப்ராது³ர்பூ⁴தா ஸுதாத்வேன தத்³வியோக³ம்ʼ ஶுப⁴ம்ʼ த்யஜ || 7 ||

ப³ஹுரூபா ச து³ர்கே³யம்ʼ ப³ஹுநாம்னீ ஸனாதனீ |
ஸனாதனஸ்ய ஜாயா ஸா புத்ரீமோஹம்ʼ த்யஜாது⁴னா || 8 ||

இதி ப்ரபோ³தி⁴த꞉ ஶைல꞉ தாம்ʼ துஷ்டாவ பராம்ʼ ஶிவாம் |
ததா³ ப்ரஸன்னா ஸா து³ர்கா³ பிதரம்ʼ ப்ராஹ நந்தி³னீ || 9 ||

மத்ப்ரஸாதா³த்பரம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ ஹ்ருʼத³யே ப்ரதிபா⁴ஸதாம் |
தேன நாம்னாம்ʼ ஸஹஸ்ரேண பூஜயன் காமமாப்னுஹி || 10 ||

இத்யுக்த்வாந்தர்ஹிதாயாம்ʼ து ஹ்ருʼத³யே ஸ்பு²ரிதம்ʼ ததா³ |
நாம்னாம்ʼ ஸஹஸ்ரம்ʼ து³ர்கா³யா꞉ ப்ருʼச்ச²தே மே யது³க்தவான் || 11 ||

மங்க³லானாம்ʼ மங்க³லம்ʼ தத்³ து³ர்கா³நாம ஸஹஸ்ரகம் |
ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³ம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ ப்³ரவீம்யகி²லகாமத³ம் || 12 ||

து³ர்கா³தே³வீ ஸமாக்²யாதா ஹிமவாந்ருʼஷிருச்யதே |
ச²ந்தோ³னுஷ்டுப் ஜபோ தே³வ்யா꞉ ப்ரீதயே க்ரியதே ஸதா³ || 13 ||

ருʼஷிச்ச²ந்தா³ம்ʼஸி 

அஸ்ய ஶ்ரீது³ர்கா³ஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய | ஹிமவான் ருʼஷி꞉ |
அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ | து³ர்கா³ப⁴க³வதீ தே³வதா |
ஶ்ரீது³ர்கா³ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ |
ஶ்ரீப⁴க³வத்யை து³ர்கா³யை நம꞉ |

தே³வீத்⁴யானம்

ௐ ஹ்ரீம்ʼ காலாப்⁴ராபா⁴ம்ʼ கடாக்ஷைரரிகுலப⁴யதா³ம்ʼ மௌலிப³த்³தே⁴ந்து³ரேகா²ம்ʼ
ஶங்க²ம்ʼ சக்ரம்ʼ க்ருʼபாணம்ʼ த்ரிஶிக²மபி கரைருத்³வஹந்தீம்ʼ த்ரிநேத்ராம் |
ஸிம்ʼஹஸ்கந்தா⁴தி⁴ரூடா⁴ம்ʼ த்ரிபு⁴வனமகி²லம்ʼ தேஜஸா பூரயந்தீம்ʼ
த்⁴யாயேத்³ து³ர்கா³ம்ʼ ஜயாக்²யாம்ʼ த்ரித³ஶபரிவ்ருʼதாம்ʼ ஸேவிதாம்ʼ ஸித்³தி⁴காமை꞉ ||

ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் 

ஶ்ரீ ஜயது³ர்கா³யை நம꞉ |
ௐ ஶிவா(அ)தோ²மா ரமா ஶக்திரனந்தா நிஷ்கலா(அ)மலா |
ஶாந்தா மாஹேஶ்வரீ நித்யா ஶாஶ்வதா பரமா க்ஷமா || 1 ||

அசிந்த்யா கேவலானந்தா ஶிவாத்மா பரமாத்மிகா |
அநாதி³ரவ்யயா ஶுத்³தா⁴ ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வகா³(அ)சலா || 2 ||

ஏகானேகவிபா⁴க³ஸ்தா² மாயாதீதா ஸுநிர்மலா |
மஹாமாஹேஶ்வரீ ஸத்யா மஹாதே³வீ நிரஞ்ஜனா || 3 ||

காஷ்டா² ஸர்வாந்தரஸ்தா²(அ)பி சிச்ச²க்திஶ்சாத்ரிலாலிதா |
ஸர்வா ஸர்வாத்மிகா விஶ்வா ஜ்யோதீரூபா(அ)க்ஷரா(அ)ம்ருʼதா || 4 ||

ஶாந்தா ப்ரதிஷ்டா² ஸர்வேஶா நிவ்ருʼத்திரம்ருʼதப்ரதா³ |
வ்யோமமூர்திர்வ்யோமஸம்ʼஸ்தா² வ்யோமதா⁴ரா(அ)ச்யுதா(அ)துலா || 5 ||

அநாதி³நித⁴னா(அ)மோகா⁴ காரணாத்மகலாகுலா |
ருʼதுப்ரத²மஜா(அ)நாபி⁴ரம்ருʼதாத்மஸமாஶ்ரயா || 6 ||

ப்ராணேஶ்வரப்ரியா நம்யா மஹாமஹிஷகா⁴தினீ |
ப்ராணேஶ்வரீ ப்ராணரூபா ப்ரதா⁴னபுருஷேஶ்வரீ || 7 ||

ஸர்வஶக்திகலா(அ)காமா மஹிஷேஷ்டவிநாஶினீ |
ஸர்வகார்யநியந்த்ரீ ச ஸர்வபூ⁴தேஶ்வரேஶ்வரீ || 8 ||

அங்க³தா³தி³த⁴ரா சைவ ததா² முகுடதா⁴ரிணீ |
ஸனாதனீ மஹானந்தா³(ஆ)காஶயோநிஸ்ததே²ச்யதே || 9 ||

சித்ப்ரகாஶஸ்வரூபா ச மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ |
மஹாமாயா ஸது³ஷ்பாரா மூலப்ரக்ருʼதிரீஶிகா || 10 ||

ஸம்ʼஸாரயோனி꞉ ஸகலா ஸர்வஶக்திஸமுத்³ப⁴வா |
ஸம்ʼஸாரபாரா து³ர்வாரா து³ர்நிரீக்ஷா து³ராஸதா³ || 11 ||

ப்ராணஶக்திஶ்ச ஸேவ்யா ச யோகி³னீ பரமாகலா |
மஹாவிபூ⁴திர்து³ர்த³ர்ஶா மூலப்ரக்ருʼதிஸம்ப⁴வா || 12 ||

அநாத்³யனந்தவிப⁴வா பரார்தா² புருஷாரணி꞉ |
ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தக்ருʼச்சைவ ஸுது³ர்வாச்யா து³ரத்யயா || 13 ||

ஶப்³த³க³ம்யா ஶப்³த³மாயா ஶப்³தா³க்²யானந்த³விக்³ரஹா |
ப்ரதா⁴னபுருஷாதீதா ப்ரதா⁴னபுருஷாத்மிகா || 14 ||

புராணீ சின்மயா பும்ʼஸாமிஷ்டதா³ புஷ்டிரூபிணீ |
பூதாந்தரஸ்தா² கூடஸ்தா² மஹாபுருஷஸஞ்ஜ்ஞிதா || 15 ||

ஜன்மம்ருʼத்யுஜராதீதா ஸர்வஶக்திஸ்வரூபிணீ |
வாஞ்சா²ப்ரதா³(அ)னவச்சி²ன்னப்ரதா⁴னானுப்ரவேஶினீ || 16 ||

க்ஷேத்ரஜ்ஞா(அ)சிந்த்யஶக்திஸ்து ப்ரோச்யதே(அ)வ்யக்தலக்ஷணா |
மலாபவர்ஜிதா(ஆ)நாதி³மாயா த்ரிதயதத்த்விகா || 17 ||

ப்ரீதிஶ்ச ப்ரக்ருʼதிஶ்சைவ கு³ஹாவாஸா ததோ²ச்யதே |
மஹாமாயா நகோ³த்பன்னா தாமஸீ ச த்⁴ருவா ததா² || 18 ||

வ்யக்தா(அ)வ்யக்தாத்மிகா க்ருʼஷ்ணா ரக்தா ஶுக்லா ஹ்யகாரணா |
ப்ரோச்யதே கார்யஜனனீ நித்யப்ரஸவத⁴ர்மிணீ || 19 ||

ஸர்க³ப்ரலயமுக்தா ச ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²த்யந்தத⁴ர்மிணீ |
ப்³ரஹ்மக³ர்பா⁴ சதுர்விம்ʼஶஸ்வரூபா பத்³மவாஸினீ || 20 ||

அச்யுதாஹ்லாதி³கா வித்³யுத்³ப்³ரஹ்மயோநிர்மஹாலயா |
மஹாலக்ஷ்மீ ஸமுத்³பா⁴வபா⁴விதாத்மாமஹேஶ்வரீ || 21 ||

மஹாவிமானமத்⁴யஸ்தா² மஹாநித்³ரா ஸகௌதுகா |
ஸர்வார்த²தா⁴ரிணீ ஸூக்ஷ்மா ஹ்யவித்³தா⁴ பரமார்த²தா³ || 22 ||

அனந்தரூபா(அ)னந்தார்தா² ததா² புருஷமோஹினீ |
அனேகானேகஹஸ்தா ச காலத்ரயவிவர்ஜிதா || 23 ||

ப்³ரஹ்மஜன்மா ஹரப்ரீதா மதிர்ப்³ரஹ்மஶிவாத்மிகா |
ப்³ரஹ்மேஶவிஷ்ணுஸம்பூஜ்யா ப்³ரஹ்மாக்²யா ப்³ரஹ்மஸஞ்ஜ்ஞிதா || 24 ||

வ்யக்தா ப்ரத²மஜா ப்³ராஹ்மீ மஹாராத்ரீ꞉ ப்ரகீர்திதா |
ஜ்ஞானஸ்வரூபா வைராக்³யரூபா ஹ்யைஶ்வர்யரூபிணீ || 25 ||

த⁴ர்மாத்மிகா ப்³ரஹ்மமூர்தி꞉ ப்ரதிஶ்ருதபுமர்தி²கா |
அபாம்ʼயோனி꞉ ஸ்வயம்பூ⁴தா மானஸீ தத்த்வஸம்ப⁴வா || 26 ||

ஈஶ்வரஸ்ய ப்ரியா ப்ரோக்தா ஶங்கரார்த⁴ஶரீரிணீ |
ப⁴வானீ சைவ ருத்³ராணீ மஹாலக்ஷ்மீஸ்ததா²(அ)ம்பி³கா || 27 ||

மஹேஶ்வரஸமுத்பன்னா பு⁴க்திமுக்தி ப்ரதா³யினீ |
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வவந்த்³யா நித்யமுக்தா ஸுமானஸா || 28 ||

மஹேந்த்³ரோபேந்த்³ரனமிதா ஶாங்கரீஶானுவர்தினீ |
ஈஶ்வரார்தா⁴ஸனக³தா மாஹேஶ்வரபதிவ்ரதா || 29 ||

ஸம்ʼஸாரஶோஷிணீ சைவ பார்வதீ ஹிமவத்ஸுதா |
பரமானந்த³தா³த்ரீ ச கு³ணாக்³ர்யா யோக³தா³ ததா² || 30 ||

ஜ்ஞானமூர்திஶ்ச ஸாவித்ரீ லக்ஷ்மீ꞉ ஶ்ரீ꞉ கமலா ததா² |
அனந்தகு³ணக³ம்பீ⁴ரா ஹ்யுரோநீலமணிப்ரபா⁴ || 31 ||

ஸரோஜநிலயா க³ங்கா³ யோகி³த்⁴யேயா(அ)ஸுரார்தி³னீ |
ஸரஸ்வதீ ஸர்வவித்³யா ஜக³ஜ்ஜ்யேஷ்டா² ஸுமங்க³லா || 32 ||

வாக்³தே³வீ வரதா³ வர்யா கீர்தி꞉ ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கா |
வாகீ³ஶ்வரீ ப்³ரஹ்மவித்³யா மஹாவித்³யா ஸுஶோப⁴னா || 33 ||

க்³ராஹ்யவித்³யா வேத³வித்³யா த⁴ர்மவித்³யா(ஆ)த்மபா⁴விதா |
ஸ்வாஹா விஶ்வம்ப⁴ரா ஸித்³தி⁴꞉ ஸாத்⁴யா மேதா⁴ த்⁴ருʼதி꞉ க்ருʼதி꞉ || 34 ||

ஸுநீதி꞉ ஸங்க்ருʼதிஶ்சைவ கீர்திதா நரவாஹினீ |
பூஜாவிபா⁴வினீ ஸௌம்யா போ⁴க்³யபா⁴க்³ போ⁴க³தா³யினீ || 35 ||

ஶோபா⁴வதீ ஶாங்கரீ ச லோலா மாலாவிபூ⁴ஷிதா |
பரமேஷ்டி²ப்ரியா சைவ த்ரிலோகீஸுந்த³ரீ மாதா || 36 ||

நந்தா³ ஸந்த்⁴யா காமதா⁴த்ரீ மஹாதே³வீ ஸுஸாத்த்விகா |
மஹாமஹிஷத³ர்பக்⁴னீ பத்³மமாலா(அ)க⁴ஹாரிணீ || 37 ||

விசித்ரமுகுடா ராமா காமதா³தா ப்ரகீர்திதா |
பிதாம்ப³ரத⁴ரா தி³வ்யவிபூ⁴ஷண விபூ⁴ஷிதா || 38 ||

தி³வ்யாக்²யா ஸோமவத³னா ஜக³த்ஸம்ʼஸ்ருʼஷ்டிவர்ஜிதா |
நிர்யந்த்ரா யந்த்ரவாஹஸ்தா² நந்தி³னீ ருத்³ரகாலிகா || 39 ||

ஆதி³த்யவர்ணா கௌமாரீ மயூரவரவாஹினீ |
பத்³மாஸனக³தா கௌ³ரீ மஹாகாலீ ஸுரார்சிதா || 40 ||

அதி³திர்நியதா ரௌத்³ரீ பத்³மக³ர்பா⁴ விவாஹனா |
விரூபாக்ஷா கேஶிவாஹா கு³ஹாபுரநிவாஸினீ || 41 ||

மஹாப²லா(அ)னவத்³யாங்கீ³ காமரூபா ஸரித்³வரா |
பா⁴ஸ்வத்³ரூபா முக்திதா³த்ரீ ப்ரணதக்லேஶப⁴ஞ்ஜனா || 42 ||

கௌஶிகீ கோ³மினீ ராத்ரிஸ்த்ரித³ஶாரிவிநாஶினீ |
ப³ஹுரூபா ஸுரூபா ச விரூபா ரூபவர்ஜிதா || 43 ||

ப⁴க்தார்திஶமனா ப⁴வ்யா ப⁴வபா⁴வவிநாஶினீ |
ஸர்வஜ்ஞானபரீதாங்கீ³ ஸர்வாஸுரவிமர்தி³கா || 44 ||

பிகஸ்வனீ ஸாமகீ³தா ப⁴வாங்கநிலயா ப்ரியா |
தீ³க்ஷா வித்³யாத⁴ரீ தீ³ப்தா மஹேந்த்³ராஹிதபாதினீ || 45 ||

ஸர்வதே³வமயா த³க்ஷா ஸமுத்³ராந்தரவாஸினீ |
அகலங்கா நிராதா⁴ரா நித்யஸித்³தா⁴ நிராமயா || 46 ||

காமதே⁴னுப்³ருʼஹத்³க³ர்பா⁴ தீ⁴மதீ மௌனநாஶினீ |
நி꞉ஸங்கல்பா நிராதங்கா வினயா வினயப்ரதா³ || 47 ||

ஜ்வாலாமாலா ஸஹஸ்ராட்⁴யா தே³வதே³வீ மனோமயா |
ஸுப⁴கா³ ஸுவிஶுத்³தா⁴ ச வஸுதே³வஸமுத்³ப⁴வா || 48 ||

மஹேந்த்³ரோபேந்த்³ரப⁴கி³னீ ப⁴க்திக³ம்யா பராவரா |
ஜ்ஞானஜ்ஞேயா பராதீதா வேதா³ந்தவிஷயா மதி꞉ || 49 ||

த³க்ஷிணா தா³ஹிகா த³ஹ்யா ஸர்வபூ⁴தஹ்ருʼதி³ஸ்தி²தா |
யோக³மாயா விபா⁴க³ஜ்ஞா மஹாமோஹா க³ரீயஸீ || 50 ||

ஸந்த்⁴யா ஸர்வஸமுத்³பூ⁴தா ப்³ரஹ்மவ்ருʼக்ஷாஶ்ரியா(அ)தி³தி꞉ |
பீ³ஜாங்குரஸமுத்³பூ⁴தா மஹாஶக்திர்மஹாமதி꞉ || 51 ||

க்²யாதி꞉ ப்ரஜ்ஞாவதீ ஸஞ்ஜ்ஞா மஹாபோ⁴கீ³ந்த்³ரஶாயினீ |
ஹீங்க்ருʼதி꞉ ஶங்கரீ ஶாந்திர்க³ந்த⁴ர்வக³ணஸேவிதா || 52 ||

வைஶ்வானரீ மஹாஶூலா தே³வஸேனா ப⁴வப்ரியா |
மஹாராத்ரீ பரானந்தா³ ஶசீ து³꞉ஸ்வப்னநாஶினீ || 53 ||

ஈட்³யா ஜயா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ து³ர்விஜ்ஞேயா ஸுரூபிணீ |
கு³ஹாம்பி³கா க³ணோத்பன்னா மஹாபீடா² மருத்ஸுதா || 54 ||

ஹவ்யவாஹா ப⁴வானந்தா³ ஜக³த்³யோனி꞉ ப்ரகீர்திதா |
ஜக³ன்மாதா ஜக³ன்ம்ருʼத்யுர்ஜராதீதா ச பு³த்³தி⁴தா³ || 55 ||

ஸித்³தி⁴தா³த்ரீ ரத்நக³ர்பா⁴ ரத்நக³ர்பா⁴ஶ்ரயா பரா |
தை³த்யஹந்த்ரீ ஸ்வேஷ்டதா³த்ரீ மங்க³லைகஸுவிக்³ரஹா || 56 ||

புருஷாந்தர்க³தா சைவ ஸமாதி⁴ஸ்தா² தபஸ்வினீ |
தி³விஸ்தி²தா த்ரிணேத்ரா ச ஸர்வேந்த்³ரியமனாத்⁴ருʼதி꞉ || 57 ||

ஸர்வபூ⁴தஹ்ருʼதி³ஸ்தா² ச ததா² ஸம்ʼஸாரதாரிணீ |
வேத்³யா ப்³ரஹ்மவிவேத்³யா ச மஹாலீலா ப்ரகீர்திதா || 58 ||

ப்³ராஹ்மணிப்³ருʼஹதீ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மபூ⁴தா(அ)க⁴ஹாரிணீ |
ஹிரண்மயீ மஹாதா³த்ரீ ஸம்ʼஸாரபரிவர்திகா || 59 ||

ஸுமாலினீ ஸுரூபா ச பா⁴ஸ்வினீ தா⁴ரிணீ ததா² |
உன்மூலினீ ஸர்வஸபா⁴ ஸர்வப்ரத்யயஸாக்ஷிணீ || 60 ||

ஸுஸௌம்யா சந்த்³ரவத³னா தாண்ட³வாஸக்தமானஸா |
ஸத்த்வஶுத்³தி⁴கரீ ஶுத்³தா⁴ மலத்ரயவிநாஶினீ || 61 ||

ஜக³த்த்த்ரயீ ஜக³ன்மூர்திஸ்த்ரிமூர்திரம்ருʼதாஶ்ரயா |
விமானஸ்தா² விஶோகா ச ஶோகநாஶின்யனாஹதா || 62 ||

ஹேமகுண்ட³லினீ காலீ பத்³மவாஸா ஸனாதனீ |
ஸதா³கீர்தி꞉ ஸர்வபூ⁴தஶயா தே³வீ ஸதாம்ப்ரியா || 63 ||

ப்³ரஹ்மமூர்திகலா சைவ க்ருʼத்திகா கஞ்ஜமாலினீ |
வ்யோமகேஶா க்ரியாஶக்திரிச்சா²ஶக்தி꞉ பராக³தி꞉ || 64 ||

க்ஷோபி⁴கா க²ண்டி³காபே⁴த்³யா பே⁴தா³பே⁴த³விவர்ஜிதா |
அபி⁴ன்னா பி⁴ன்னஸம்ʼஸ்தா²னா வஶினீ வம்ʼஶதா⁴ரிணீ || 65 ||

கு³ஹ்யஶக்திர்கு³ஹ்யதத்த்வா ஸர்வதா³ ஸர்வதோமுகீ² |
ப⁴கி³னீ ச நிராதா⁴ரா நிராஹாரா ப்ரகீர்திதா || 66 ||

நிரங்குஶபதோ³த்³பூ⁴தா சக்ரஹஸ்தா விஶோதி⁴கா |
ஸ்ரக்³விணீ பத்³மஸம்பே⁴த³காரிணீ பரிகீர்திதா || 67 ||

பராவரவிதா⁴னஜ்ஞா மஹாபுருஷபூர்வஜா |
பராவரஜ்ஞா வித்³யா ச வித்³யுஜ்ஜிஹ்வா ஜிதாஶ்ரயா || 68 ||

வித்³யாமயீ ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரவத³னாத்மஜா |
ஸஹஸ்ரரஶ்மி꞉ஸத்வஸ்தா² மஹேஶ்வரபதா³ஶ்ரயா || 69 ||

ஜ்வாலினீ ஸன்மயா வ்யாப்தா சின்மயா பத்³மபே⁴தி³கா |
மஹாஶ்ரயா மஹாமந்த்ரா மஹாதே³வமனோரமா || 70 ||

வ்யோமலக்ஷ்மீ꞉ ஸிம்ʼஹரதா² சேகிதானா(அ)மிதப்ரபா⁴ |
விஶ்வேஶ்வரீ ப⁴க³வதீ ஸகலா காலஹாரிணீ || 71 ||

ஸர்வவேத்³யா ஸர்வப⁴த்³ரா கு³ஹ்யா தூ³டா⁴ கு³ஹாரணீ |
ப்ரலயா யோக³தா⁴த்ரீ ச க³ங்கா³ விஶ்வேஶ்வரீ ததா² || 72 ||

காமதா³ கனகா காந்தா கஞ்ஜக³ர்ப⁴ப்ரபா⁴ ததா² |
புண்யதா³ காலகேஶா ச போ⁴க்த்த்ரீ புஷ்கரிணீ ததா² || 73 ||

ஸுரேஶ்வரீ பூ⁴திதா³த்ரீ பூ⁴திபூ⁴ஷா ப்ரகீர்திதா |
பஞ்சப்³ரஹ்மஸமுத்பன்னா பரமார்தா²(அ)ர்த²விக்³ரஹா || 74 ||

வர்ணோத³யா பா⁴னுமூர்திர்வாக்³விஜ்ஞேயா மனோஜவா |
மனோஹரா மஹோரஸ்கா தாமஸீ வேத³ரூபிணீ || 75 ||

வேத³ஶக்திர்வேத³மாதா வேத³வித்³யாப்ரகாஶினீ |
யோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ மாயா மஹாஶக்திர்மஹாமயீ || 76 ||

விஶ்வாந்த꞉ஸ்தா² வியன்மூர்திர்பா⁴ர்க³வீ ஸுரஸுந்த³ரீ |
ஸுரபி⁴ர்னந்தி³னீ வித்³யா நந்த³கோ³பதனூத்³ப⁴வா || 77 ||

பா⁴ரதீ பரமானந்தா³ பராவரவிபே⁴தி³கா |
ஸர்வப்ரஹரணோபேதா காம்யா காமேஶ்வரேஶ்வரீ || 78 ||

அனந்தானந்த³விப⁴வா ஹ்ருʼல்லேகா² கனகப்ரபா⁴ |
கூஷ்மாண்டா³ த⁴னரத்னாட்⁴யா ஸுக³ந்தா⁴ க³ந்த⁴தா³யினீ || 79 ||

த்ரிவிக்ரமபதோ³த்³பூ⁴தா சதுராஸ்யா ஶிவோத³யா |
ஸுது³ர்லபா⁴ த⁴னாத்⁴யக்ஷா த⁴ன்யா பிங்க³லலோசனா || 80 ||

ஶாந்தா ப்ரபா⁴ஸ்வரூபா ச பங்கஜாயதலோசனா |
இந்த்³ராக்ஷீ ஹ்ருʼத³யாந்த꞉ஸ்தா² ஶிவா மாதா ச ஸத்க்ரியா || 81 ||

கி³ரிஜா ச ஸுகூ³டா⁴ ச நித்யபுஷ்டா நிரந்தரா |
து³ர்கா³ காத்யாயனீ சண்டீ³ சந்த்³ரிகா காந்தவிக்³ரஹா || 82 ||

ஹிரண்யவர்ணா ஜக³தீ ஜக³த்³யந்த்ரப்ரவர்திகா |
மந்த³ராத்³ரிநிவாஸா ச ஶாரதா³ ஸ்வர்ணமாலினீ || 83 ||

ரத்னமாலா ரத்நக³ர்பா⁴ வ்யுஷ்டிர்விஶ்வப்ரமாதி²னீ |
பத்³மானந்தா³ பத்³மனிபா⁴ நித்யபுஷ்டா க்ருʼதோத்³ப⁴வா || 84 ||

நாராயணீ து³ஷ்டஶிக்ஷா ஸூர்யமாதா வ்ருʼஷப்ரியா |
மஹேந்த்³ரப⁴கி³னீ ஸத்யா ஸத்யபா⁴ஷா ஸுகோமலா || 85 ||

வாமா ச பஞ்சதபஸாம்ʼ வரதா³த்ரீ ப்ரகீர்திதா |
வாச்யவர்ணேஶ்வரீ வித்³யா து³ர்ஜயா து³ரதிக்ரமா || 86 ||

காலராத்ரிர்மஹாவேகா³ வீரப⁴த்³ரப்ரியா ஹிதா |
ப⁴த்³ரகாலீ ஜக³ன்மாதா ப⁴க்தானாம்ʼ ப⁴த்³ரதா³யினீ || 87 ||

கராலா பிங்க³லாகாரா காமபே⁴த்த்ரீ மஹாமனா꞉ |
யஶஸ்வினீ யஶோதா³ ச ஷட³த்⁴வபரிவர்திகா || 88 ||

ஶங்கி²னீ பத்³மினீ ஸங்க்²யா ஸாங்க்²யயோக³ப்ரவர்திகா |
சைத்ராதி³ர்வத்ஸராரூடா⁴ ஜக³த்ஸம்பூரணீந்த்³ரஜா || 89 ||

ஶும்ப⁴க்⁴னீ கே²சராராத்⁴யா கம்பு³க்³ரீவா ப³லீடி³தா |
க²கா³ரூடா⁴ மஹைஶ்வர்யா ஸுபத்³மநிலயா ததா² || 90 ||

விரக்தா க³ருட³ஸ்தா² ச ஜக³தீஹ்ருʼத்³கு³ஹாஶ்ரயா |
ஶும்பா⁴தி³மத²னா ப⁴க்தஹ்ருʼத்³க³ஹ்வரநிவாஸினீ || 91 ||

ஜக³த்த்த்ரயாரணீ ஸித்³த⁴ஸங்கல்பா காமதா³ ததா² |
ஸர்வவிஜ்ஞானதா³த்ரீ சானல்பகல்மஷஹாரிணீ || 92 ||

ஸகலோபநிஷத்³க³ம்யா து³ஷ்டது³ஷ்ப்ரேக்ஷ்யஸத்தமா |
ஸத்³வ்ருʼதா லோகஸம்ʼவ்யாப்தா துஷ்டி꞉ புஷ்டி꞉ க்ரியாவதீ || 93 ||

விஶ்வாமரேஶ்வரீ சைவ பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யினீ |
ஶிவாத்⁴ருʼதா லோஹிதாக்ஷீ ஸர்பமாலாவிபூ⁴ஷணா || 94 ||

நிரானந்தா³ த்ரிஶூலாஸித⁴னுர்பா³ணாதி³தா⁴ரிணீ |
அஶேஷத்⁴யேயமூர்திஶ்ச தே³வதானாம்ʼ ச தே³வதா || 95 ||

வராம்பி³கா கி³ரே꞉ புத்ரீ நிஶும்ப⁴வினிபாதினீ |
ஸுவர்ணா ஸ்வர்ணலஸிதா(அ)னந்தவர்ணா ஸதா³த்⁴ருʼதா || 96 ||

ஶாங்கரீ ஶாந்தஹ்ருʼத³யா அஹோராத்ரவிதா⁴யிகா |
விஶ்வகோ³ப்த்ரீ கூ³ட⁴ரூபா கு³ணபூர்ணா ச கா³ர்க்³யஜா || 97 ||

கௌ³ரீ ஶாகம்ப⁴ரீ ஸத்யஸந்தா⁴ ஸந்த்⁴யாத்ரயீத்⁴ருʼதா |
ஸர்வபாபவிநிர்முக்தா ஸர்வப³ந்த⁴விவர்ஜிதா || 98 ||

ஸாங்க்²யயோக³ஸமாக்²யாதா அப்ரமேயா முனீடி³தா |
விஶுத்³த⁴ஸுகுலோத்³பூ⁴தா பி³ந்து³நாத³ஸமாத்³ருʼதா || 99 ||

ஶம்பு⁴வாமாங்ககா³ சைவ ஶஶிதுல்யனிபா⁴னனா |
வனமாலாவிராஜந்தீ அனந்தஶயநாத்³ருʼதா || 100 ||

நரநாராயணோத்³பூ⁴தா நாரஸிம்ʼஹீ ப்ரகீர்திதா |
தை³த்யப்ரமாதி²னீ ஶங்க²சக்ரபத்³மக³தா³த⁴ரா || 101 ||

ஸங்கர்ஷணஸமுத்பன்னா அம்பி³கா ஸஜ்ஜநாஶ்ரயா |
ஸுவ்ருʼதா ஸுந்த³ரீ சைவ த⁴ர்மகாமார்த²தா³யினீ || 102 ||

மோக்ஷதா³ ப⁴க்திநிலயா புராணபுருஷாத்³ருʼதா |
மஹாவிபூ⁴திதா³(ஆ)ராத்⁴யா ஸரோஜநிலயா(அ)ஸமா || 103 ||

அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா(அ)நாதி³ர்நீலோத்பலத³லாக்ஷிணீ |
ஸர்வஶக்திஸமாரூடா⁴ த⁴ர்மாத⁴ர்மவிவர்ஜிதா || 104 ||

வைராக்³யஜ்ஞானநிரதா நிராலோகா நிரிந்த்³ரியா |
விசித்ரக³ஹனாதா⁴ரா ஶாஶ்வதஸ்தா²னவாஸினீ || 105 ||

ஜ்ஞானேஶ்வரீ பீதசேலா வேத³வேதா³ங்க³பாரகா³ |
மனஸ்வினீ மன்யுமாதா மஹாமன்யுஸமுத்³ப⁴வா || 106 ||

அமன்யுரம்ருʼதாஸ்வாதா³ புரந்த³ரபரிஷ்டுதா |
அஶோச்யா பி⁴ன்னவிஷயா ஹிரண்யரஜதப்ரியா || 107 ||

ஹிரண்யஜனனீ பீ⁴மா ஹேமாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா |
விப்⁴ராஜமானா து³ர்ஜ்ஞேயா ஜ்யோதிஷ்டோமப²லப்ரதா³ || 108 ||

மஹாநித்³ராஸமுத்பத்திரநித்³ரா ஸத்யதே³வதா |
தீ³ர்கா⁴ ககுத்³மினீ பிங்க³ஜடாதா⁴ரா மனோஜ்ஞதீ⁴꞉ || 109 ||

மஹாஶ்ரயா ரமோத்பன்னா தம꞉பாரே ப்ரதிஷ்டி²தா |
த்ரிதத்த்வமாதா த்ரிவிதா⁴ ஸுஸூக்ஷ்மா பத்³மஸம்ʼஶ்ரயா || 110 ||

ஶாந்த்யதீதகலா(அ)தீதவிகாரா ஶ்வேதசேலிகா |
சித்ரமாயா ஶிவஜ்ஞானஸ்வரூபா தை³த்யமாதி²னீ || 111 ||

காஶ்யபீ காலஸர்பாப⁴வேணிகா ஶாஸ்த்ரயோனிகா |
த்ரயீமூர்தி꞉ க்ரியாமூர்திஶ்சதுர்வர்கா³ ச த³ர்ஶினீ || 112 ||

நாராயணீ நரோத்பன்னா கௌமுதீ³ காந்திதா⁴ரிணீ |
கௌஶிகீ லலிதா லீலா பராவரவிபா⁴வினீ || 113 ||

வரேண்யா(அ)த்³பு⁴தமஹாத்ம்யா வட³வா வாமலோசனா |
ஸுப⁴த்³ரா சேதனாராத்⁴யா ஶாந்திதா³ ஶாந்திவர்தி⁴னீ || 114 ||

ஜயாதி³ஶக்திஜனனீ ஶக்திசக்ரப்ரவர்திகா |
த்ரிஶக்திஜனனீ ஜன்யா ஷட்ஸூத்ரபரிவர்ணிதா || 115 ||

ஸுதௌ⁴தகர்மணா(ஆ)ராத்⁴யா யுகா³ந்தத³ஹனாத்மிகா |
ஸங்கர்ஷிணீ ஜக³த்³தா⁴த்ரீ காமயோனி꞉ கிரீடினீ || 116 ||

ஐந்த்³ரீ த்ரைலோக்யனமிதா வைஷ்ணவீ பரமேஶ்வரீ |
ப்ரத்³யும்னஜனனீ பி³ம்ப³ஸமோஷ்டீ² பத்³மலோசனா || 117 ||

மதோ³த்கடா ஹம்ʼஸக³தி꞉ ப்ரசண்டா³ சண்ட³விக்ரமா |
வ்ருʼஷாதீ⁴ஶா பராத்மா ச விந்த்⁴யா பர்வதவாஸினீ || 118 ||

ஹிமவன்மேருநிலயா கைலாஸபுரவாஸினீ |
சாணூரஹந்த்ரீ நீதிஜ்ஞா காமரூபா த்ரயீதனு꞉ || 119 ||

வ்ரதஸ்னாதா த⁴ர்மஶீலா ஸிம்ʼஹாஸனநிவாஸினீ |
வீரப⁴த்³ராத்³ருʼதா வீரா மஹாகாலஸமுத்³ப⁴வா || 120 ||

வித்³யாத⁴ரார்சிதா ஸித்³த⁴ஸாத்⁴யாராதி⁴தபாது³கா |
ஶ்ரத்³தா⁴த்மிகா பாவனீ ச மோஹினீ அசலாத்மிகா || 121 ||

மஹாத்³பு⁴தா வாரிஜாக்ஷீ ஸிம்ʼஹவாஹனகா³மினீ |
மனீஷிணீ ஸுதா⁴வாணீ வீணாவாத³னதத்பரா || 122 ||

ஶ்வேதவாஹநிஷேவ்யா ச லஸன்மதிரருந்த⁴தீ |
ஹிரண்யாக்ஷீ ததா² சைவ மஹானந்த³ப்ரதா³யினீ || 123 ||

வஸுப்ரபா⁴ ஸுமால்யாப்தகந்த⁴ரா பங்கஜானனா |
பராவரா வராரோஹா ஸஹஸ்ரநயனார்சிதா || 124 ||

ஶ்ரீரூபா ஶ்ரீமதீ ஶ்ரேஷ்டா² ஶிவநாம்னீ ஶிவப்ரியா |
ஶ்ரீப்ரதா³ ஶ்ரிதகல்யாணா ஶ்ரீத⁴ரார்த⁴ஶரீரிணீ || 125 ||

ஶ்ரீகலா(அ)னந்தத்³ருʼஷ்டிஶ்ச ஹ்யக்ஷுத்³ரா(ஆ)ராதிஸூத³னீ |
ரக்தபீ³ஜனிஹந்த்ரீ ச தை³த்யஸங்க³விமர்தி³னீ || 126 ||

ஸிம்ʼஹாரூடா⁴ ஸிம்ʼஹிகாஸ்யா தை³த்யஶோணிதபாயினீ |
ஸுகீர்திஸஹிதாச்சி²ன்னஸம்ʼஶயா ரஸவேதி³னீ || 127 ||

கு³ணாபி⁴ராமா நாகா³ரிவாஹனா நிர்ஜரார்சிதா |
நித்யோதி³தா ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி꞉ ஸ்வர்ணகாயா ப்ரகீர்திதா || 128 ||

வஜ்ரத³ண்டா³ங்கிதா சைவ ததா²(அ)ம்ருʼதஸஞ்ஜீவினீ |
வஜ்ரச்ச²ன்னா தே³வதே³வீ வரவஜ்ரஸ்வவிக்³ரஹா || 129 ||

மாங்க³ல்யா மங்க³லாத்மா ச மாலினீ மால்யதா⁴ரிணீ |
க³ந்த⁴ர்வீ தருணீ சாந்த்³ரீ க²ட்³கா³யுத⁴த⁴ரா ததா² || 130 ||

ஸௌதா³மினீ ப்ரஜானந்தா³ ததா² ப்ரோக்தா ப்⁴ருʼகூ³த்³ப⁴வா |
ஏகானங்கா³ ச ஶாஸ்த்ரார்த²குஶலா த⁴ர்மசாரிணீ || 131 ||

த⁴ர்மஸர்வஸ்வவாஹா ச த⁴ர்மாத⁴ர்மவிநிஶ்சயா |
த⁴ர்மஶக்திர்த⁴ர்மமயா தா⁴ர்மிகானாம்ʼ ஶிவப்ரதா³ || 132 ||

வித⁴ர்மா விஶ்வத⁴ர்மஜ்ஞா த⁴ர்மார்தா²ந்தரவிக்³ரஹா |
த⁴ர்மவர்ஷ்மா த⁴ர்மபூர்வா த⁴ர்மபாரங்க³தாந்தரா || 133 ||

த⁴ர்மோபதே³ஷ்ட்ரீ த⁴ர்மாத்மா த⁴ர்மக³ம்யா த⁴ராத⁴ரா |
கபாலினீ ஶாகலினீ கலாகலிதவிக்³ரஹா || 134 ||

ஸர்வஶக்திவிமுக்தா ச கர்ணிகாரத⁴ரா(அ)க்ஷரா|
கம்ʼஸப்ராணஹரா சைவ யுக³த⁴ர்மத⁴ரா ததா² || 135 ||

யுக³ப்ரவர்திகா ப்ரோக்தா த்ரிஸந்த்⁴யா த்⁴யேயவிக்³ரஹா |
ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³த்ரீ ச ததா² ப்ரத்யக்ஷதே³வதா || 136 ||

ஆதி³த்யா தி³வ்யக³ந்தா⁴ ச தி³வாகரனிப⁴ப்ரபா⁴ |
பத்³மாஸனக³தா ப்ரோக்தா க²ட்³க³பா³ணஶராஸனா || 137 ||

ஶிஷ்டா விஶிஷ்டா ஶிஷ்டேஷ்டா ஶிஷ்டஶ்ரேஷ்ட²ப்ரபூஜிதா |
ஶதரூபா ஶதாவர்தா விததா ராஸமோதி³னீ || 138 ||

ஸூர்யேந்து³நேத்ரா ப்ரத்³யும்னஜனனீ ஸுஷ்டு²மாயினீ |
ஸூர்யாந்தரஸ்தி²தா சைவ ஸத்ப்ரதிஷ்ட²தவிக்³ரஹா || 139 ||

நிவ்ருʼத்தா ப்ரோச்யதே ஜ்ஞானபாரகா³ பர்வதாத்மஜா |
காத்யாயனீ சண்டி³கா ச சண்டீ³ ஹைமவதீ ததா² || 140 ||

தா³க்ஷாயணீ ஸதீ சைவ ப⁴வானீ ஸர்வமங்க³லா |
தூ⁴ம்ரலோசனஹந்த்ரீ ச சண்ட³முண்ட³விநாஶினீ || 141 ||

யோக³நித்³ரா யோக³ப⁴த்³ரா ஸமுத்³ரதனயா ததா² |
தே³வப்ரியங்கரீ ஶுத்³தா⁴ ப⁴க்தப⁴க்திப்ரவர்தி⁴னீ || 142 ||

த்ரிணேத்ரா சந்த்³ரமுகுடா ப்ரமதா²ர்சிதபாது³கா |
அர்ஜுநாபீ⁴ஷ்டதா³த்ரீ ச பாண்ட³வப்ரியகாரிணீ || 143 ||

குமாரலாலனாஸக்தா ஹரபா³ஹூபதா⁴னிகா |
விக்⁴னேஶஜனனீ ப⁴க்தவிக்⁴னஸ்தோமப்ரஹாரிணீ || 144 ||

ஸுஸ்மிதேந்து³முகீ² நம்யா ஜயாப்ரியஸகீ² ததா² |
அநாதி³நித⁴னா ப்ரேஷ்டா² சித்ரமால்யானுலேபனா || 145 ||

கோடிசந்த்³ரப்ரதீகாஶா கூடஜாலப்ரமாதி²னீ |
க்ருʼத்யாப்ரஹாரிணீ சைவ மாரணோச்சாடனீ ததா² || 146 ||

ஸுராஸுரப்ரவந்த்³யாங்க்⁴ரிர்மோஹக்⁴னீ ஜ்ஞானதா³யினீ |
ஷட்³வைரிநிக்³ரஹகரீ வைரிவித்³ராவிணீ ததா² || 147 ||

பூ⁴தஸேவ்யா பூ⁴ததா³த்ரீ பூ⁴தபீடா³விமர்தி³கா |
நாரத³ஸ்துதசாரித்ரா வரதே³ஶா வரப்ரதா³ || 148 ||

வாமதே³வஸ்துதா சைவ காமதா³ ஸோமஶேக²ரா |
தி³க்பாலஸேவிதா ப⁴வ்யா பா⁴மினீ பா⁴வதா³யினீ || 149 ||

ஸ்த்ரீஸௌபா⁴க்³யப்ரதா³த்ரீ ச போ⁴க³தா³ ரோக³நாஶினீ |
வ்யோமகா³ பூ⁴மிகா³ சைவ முனிபூஜ்யபதா³ம்பு³ஜா |
வனது³ர்கா³ ச து³ர்போ³தா⁴ மஹாது³ர்கா³ ப்ரகீர்திதா || 150 ||

ப²லஶ்ருதி꞉
இதீத³ம்ʼ கீர்தித³ம்ʼ ப⁴த்³ர து³ர்கா³நாமஸஹஸ்ரகம் |
த்ரிஸந்த்⁴யம்ʼ ய꞉ படே²ந்நித்யம்ʼ தஸ்ய லக்ஷ்மீ꞉ ஸ்தி²ரா ப⁴வேத் || 1 ||

க்³ரஹபூ⁴தபிஶாசாதி³பீடா³ நஶ்யத்யஸம்ʼஶயம் |
பா³லக்³ரஹாதி³பீடா³யா꞉ ஶாந்திர்ப⁴வதி கீர்தனாத் || 2 ||

மாரிகாதி³மஹாரோகே³ பட²தாம்ʼ ஸௌக்²யத³ம்ʼ ந்ருʼணாம் |
வ்யவஹாரே ச ஜயத³ம்ʼ ஶத்ருபா³தா⁴நிவாரகம் || 3 ||

த³ம்பத்யோ꞉ கலஹே ப்ராப்தே மித²꞉ ப்ரேமாபி⁴வர்த⁴கம் |
ஆயுராரோக்³யத³ம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³யகம் || 4 ||

வித்³யாபி⁴வர்த⁴கம்ʼ நித்யம்ʼ பட²தாமர்த²ஸாத⁴கம் |
ஶுப⁴த³ம்ʼ ஶுப⁴கார்யேஷு பட²தாம்ʼ ஶ்ருʼணுதாமபி || 5 ||

ய꞉ பூஜயதி து³ர்கா³ம்ʼ தாம்ʼ து³ர்கா³நாமஸஹஸ்ரகை꞉ |
புஷ்பை꞉ குங்குமஸம்மிஶ்ரை꞉ ஸ து யத்காங்க்ஷதே ஹ்ருʼதி³ || 6 ||

தத்ஸர்வம்ʼ ஸமவாப்னோதி நாஸ்தி நாஸ்த்யத்ர ஸம்ʼஶய꞉ |
யன்முகே² த்⁴ரியதே நித்யம்ʼ து³ர்கா³நாமஸஹஸ்ரகம் || 7 ||

கிம்ʼ தஸ்யேதரமந்த்ரௌகை⁴꞉ கார்யம்ʼ த⁴ன்யதமஸ்ய ஹி |
து³ர்கா³நாமஸஹஸ்ரஸ்ய புஸ்தகம்ʼ யத்³க்³ருʼஹே ப⁴வேத் || 8 ||

ந தத்ர க்³ரஹபூ⁴தாதி³பா³தா⁴ ஸ்யான்மங்க³லாஸ்பதே³ |
தத்³க்³ருʼஹம்ʼ புண்யத³ம்ʼ க்ஷேத்ரம்ʼ தே³வீஸாந்நித்⁴யகாரகம் || 9 ||

ஏதஸ்ய ஸ்தோத்ரமுக்²யஸ்ய பாட²க꞉ ஶ்ரேஷ்ட²மந்த்ரவித் |
தே³வதாயா꞉ ப்ரஸாதே³ன ஸர்வபூஜ்ய꞉ ஸுகீ² ப⁴வேத் || 10 ||

இத்யேதந்நக³ராஜேன கீர்திதம்ʼ முநிஸத்தம |
கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ த்வயி ஸ்னேஹாத் ப்ரகீர்திதம் || 11 ||

ப⁴க்தாய ஶ்ரத்³த⁴தா⁴னாய கேவலம்ʼ கீர்த்யதாமித³ம் |
ஹ்ருʼதி³ தா⁴ரய நித்யம்ʼ த்வம்ʼ தே³வ்யனுக்³ரஹஸாத⁴கம் || 12 ||

|| இதி ஶ்ரீஸ்காந்த³புராணே ஸ்கந்த³நாரத³ஸம்ʼவாதே³
து³ர்கா³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம் ||


Click Below for Durga Sahasranama Stotram in Tamil PDF: Printable PDF


A Brief About Durga Sahasranama Stotram in Tamil PDF

PDF NameDurga Sahasranama Stotram in Tamil
PDF CategoriesDevotional
Pages15
Size of PDF172 KB
LanguageEnglish and Tamil
Credit Sourceepaperpdf.com

You May Like:

1008 Names of Durga
Durga Aarti Lyrics in Marathi
Durga Saptashloki in Tamil
Maa Durga 108 Names in Hindi l माँ दुर्गा के 108 नाम |
32 Names Of Durga In Tamil
32 Names Of Durga In Hindi With Their Meaning
Durga Kavach Pdf With Meaning in Hindi and Sanskrit
Durga Sahasranama Stotram in Tamil
Durga Kavasam Lyrics in Tamil – ஶ்ரீ துர்கா தேவி கவசம்
Durga Kavach Lyrics in Hindi
Durga Aarti English Lyrics

Previous articleDurga Kavasam Lyrics in Tamil – ஶ்ரீ துர்கா தேவி கவசம்
Next articleList Of Vehicle Plants In India PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here